fbpx

Jelen Általános Szerződési és Képzési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg, hogy a www.matrixangol.hu weboldal alatt működő webshopban történő vásárlás során Kalmár András e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató), az online felületen költségviselő megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között és a képzésben résztvevő (továbbiakban: Résztvevő) keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Amennyiben a Résztvevő a 18. életévét még nem töltötte, a Megrendelő kizárólag a Résztvevő törvényes képviselője lehet.

Amennyiben a Résztvevő a 18. életévét betöltötte, a Megrendelő és a Résztvevő személye meg kell egyezzen, amennyiben a Megrendelő fogyasztó vagy természetes személy.

Megrendelő és a Résztvevő együttes megnevezése Vásárlók (továbbiakban: Vásárlók).

 

1. A webáruház üzemeltetője:

Név:                                 Kalmár András e.v.

Székhely:                         3531 Miskolc, Kőporos utca 5. fsz/1.

Nyilvántartási szám:         53193548

Adószám:                         69445394-1-25

Felnőttképzési

nyilvántartási szám: B/2022/000689

Telefon:                           +36304391379

E-mail:                            [email protected]

Web:                               www.matrixangol.hu

Képviselő:                        Kalmár András

 

 

2. Hatály és érvényesség

Jelen ÁSZF a webhelyen történő elhelyezésével kezdődően határozatlan ideig hatályos és a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett www.matrixangol.hu weboldal alatt működő webshop alkalmazásával a Megrendelőkre és a kurzusokra, foglalkozásokra beiratkozó Résztvevőkre vonatkozik, a webhelyen elérhető szolgáltatások, a webhely felhasználása, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvétele tekintetében.

A Megrendelő a „Beiratkozás” gomb megnyomásával elfogadja az ÁSZF feltételeit és Szolgáltatóval ezzel egyidejűleg szerződést köt, amely magyar nyelvű és kimeríti a Felnőttképzési Törvényben előírt szóbeli szerződés fogalmát. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés elektronikus úton, távollévők között kötött szerződésnek minősül, ami távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján jön létre.

Szolgáltató fenntartja annak a jogát, hogy egyoldalúan megváltoztassa a weboldalon található ÁSZF-et. A már megrendelt és visszaigazolt megrendelésekre minden esetben a megrendelés visszaigazolásának pillanatában érvényes ÁSZF a mérvadó.

 

3. Adatkezelés

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az online vásárlás folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett fuvarozási szolgáltatókon kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Megrendelő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató azokat a Szolgáltatónál érvényben és hatályban lévő “Adatvédelmi tájékoztató” című dokumentumban meghatározott módon kezelje.

 

4. Termékek és szolgáltatások

A megvásárolható termékek, szolgáltatások aktuális árairól az azok tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhatnak a Vásárlók. A feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, vagyis minden terméknél, szolgáltatásnál a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes, magyar forintban (HUF) vagy euróban (EUR) kifejezett összege látható. Minden esetben a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár kerül feltüntetésre a megrendelések visszaigazolásakor.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a kedvezmény mértékéről és az akció időtartamáról Szolgáltató a weboldalán teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat, illetve kupon felhasználásához vagy minimális rendelési összeghez kötött kedvezmény esetén annak igénybevételének feltételeiről is.

Szolgáltató fenntartja annak a jogát, hogy megváltoztassa a weboldalon látható termékek árait. Egy esetleges árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek árára nem vonatkozik.

Abban az esetben, ha hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra: pl.: 0Ft, 1Ft stb., illetve az átlagos árhoz képest jelentősen csökkentett, de nem kedvezményesnek megjelölt árat is – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a termék helyes áron történő megvásárlásának a lehetőségét a Megrendelő számára. Amennyiben a Megrendelő ezt nem fogadja el, joga van elállni annak megrendelésétől.

 

5. A vásárlás menete

A Vásárlók az egy-egy terméket tartalmazó bemutató oldalon ismerhetik meg a termék lényeges tulajdonságait. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, a Szolgáltató vagy kollégája készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére, amelynek módjai: a weboldalon megadott telefonos vagy e-mail elérhetőségek egyike, vagy a láblécben elhelyezett “Kapcsolat” gomb megnyomása és az azon keresztül elérhető oldalon található adatbekérő forma kitöltése, majd az „Elküld” gomb megnyomása.

A Megrendelő a termékek oldalain található „Érdekel”, illetve „Beiratkozom” gombok valamelyikének megnyomásával fejezheti ki vásárlási, részvételi szándékát.

Az ezekről a gombokról megnyíló vásárlási aloldalakon jelezheti a Megrendelő, ha rendelkezik kuponkóddal és igénybe kívánja venni az ehhez kapcsolódó kedvezményt, melyet a „Kuponkód megadása” feliratú mezőbe a kuponkód beírásával, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással tud megtenni.

A Megrendelő a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Beiratkozás” feliratú gombra kattintással a Szolgáltató által üzemeltetett honlap átirányítja a Paylike online fizetési szolgáltató felületére, ahol a Megrendelőnek meg kell adnia az online fizetési szolgáltató részéről elfogadható bankkártyája adatait, amelyek a kártyán szereplő név, a kártya száma, a kártya lejárati dátuma és a kártya biztonsági kódja.

Amennyiben megfelelő fedezettel rendelkezik, a „FIZETÉS” gomb megnyomásával létrejön a fizetési tranzakció, amely ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül és véglegesíti a vásárlás szándékát.

A tranzakciót követően a Megrendelő visszairányításra kerül a Szolgáltató által üzemeltetett oldalra, ahol elektronikus úton visszaigazolást kap a sikeres tranzakcióról.

 

Ezután a Szolgáltató elkezdi a megrendelés feldolgozását, amely minden munkanapon 9 és 17 óra között történik közép-európai idő szerint. A Szolgáltatóhoz a fenti időintervallumon kívül beérkező megrendelés a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 48 órán belül kerül feldolgozásra.

 

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásának minősül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

A Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő – a Szolgáltatónak felróható okból – 48 órán belül nem kapja meg a rendelést megerősítő e-mail üzenetet, a tranzakció sikertelennek minősül és mindkét fel mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a visszaigazolást mégsem kapta meg.

Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Megrendelő részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 

6. Téves adat közlése és javítása

Amennyiben a Megrendelő változtatni szeretnének a már leadott megrendelésen, vagy helytelen adatokat adtak meg, azt haladéktalanul jelezniük kell a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikén, hogy a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés. Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a Megrendelő a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas e-mail elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

 

7. Fizetési lehetőségek

7.1. Online bankkártyás fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában a Megrendelő által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Online bankkártyás fizetés csak fogyasztónak minősülő természetes személyek részére elérhető. Fogyasztónak nem minősülő (jogi) személy bankkártyás fizetése esetén a megrendelés automatikusan elutasításra kerül és a megfizetett beiratkozási díj 14 napon belül visszatérítésre kerül a fizetéssel megegyező módon.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Paylike ApS, Dánia (röviden: Paylike) biztosítja. A szolgáltatás használata során a Megrendelő bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait a Vásárló közvetlenül és kizárólag a Paylike ApS, Dánia (röviden: Paylike), P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia részére adja meg. Ezeket a Paylike nem osztja meg a Szolgáltatóval. A Megrendelő bankkártya adatai a fizetés folyamata közben tanúsítvánnyal titkosított, HTTPS protokollon keresztül kerülnek átirányításra a Paylike szerverére.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek (https://paylike.hu/privacy), melyeket a fizetést megelőzően ismerhet meg a Megrendelő a fizetési szolgáltató felületén, ami a megrendelés kifizetése során jelenik meg a beiratkozó oldalon, a „Beiratkozás” gomb megnyomását követően.

 

7.2. Fizetés banki átutalással:

Szolgáltató bankszámlája, melyre a Megrendelő a rendelést követően a megrendelt termékek és a szállítás teljes összegét utalja:

Számlatulajdonos: Kalmár András e.v.

Bankszámlaszám: 12100011-10416190 (Gránit Bank)

Közlemény: rendelés sorszáma („#….” jelzéssel található a visszaigazoló e-mailben)

Banki átutalásos díjfizetés választása esetén a Megrendelő a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelési igényét e-mailben is jelezheti.

A Megrendelő a rendelés visszaigazoló e-mailben kapott bankszámlaszámra utalja a megrendelés teljes összegét (szállítási díjjal együtt). A megrendelés ellenében a Megrendelő által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Megrendelő részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

Amennyiben a rendelés összege nem érkezik meg 2 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára, Szolgáltató a rendelést visszamondottnak tekinti és törli a rendszeréből.

 

7.3. Számla kiállítása

A Megrendelő a termékek és szolgáltatások megvásárlásáról a Megrendelő részére számlát bocsát ki az általa megadott adatok alapján, amelyet e-mail útján küld el a Megrendelő számára. A kibocsátáshoz számlázóprogramot veszi igénybe a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásában (Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., Cégjegyzékszám: 01-10-140802, Adószám: 27926309-2-41, Web: www.billingo.hu

 

8.  Képzési szerződési feltételek

Az alábbiak a megrendelő oldalon a „Beiratkozás” megnyomásával az ott kötelezően bepipálandó négyzet bepipálásával együtt elfogadásra kerülnek.

Alulírott Résztvevő, vagy Megrendelőként Résztvevő törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelentkezéskor Résztvevő megadott adatai a valóságnak megfelelnek, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás megkaptam és a személyes adatok Fktv. 21. §-ban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a megkaptam a Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatok továbbításának – előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatban történő – megtiltására vonatkozó lehetőségekről szóló tájékoztatást és a képzésre jelentkezést, mint jognyilatkozatomat ezen tájékoztatás ismeretében tettem meg. Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képzésre vonatkozóan a Ptk. 6:63.§-a szerint a Képzővel szóban felnőttképzési szerződést kötöttem, a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés tartalmát megismertem, megértettem és elfogadom.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalán meghirdetett képzést a minimális jelentkezői létszám alatt (4 fő) nem indítja el. Ezesetben a Résztvevő automatikusan a Képzés tárgyában legközelebbi meghirdetett dátumon induló képzésre kerül regisztrációra. A Szolgáltató a képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. A Szolgáltató visszafizeti a Megrendelő részére a már befizetett képzési díjat, ha megfelelő számú résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló képzésen való részvételi szándékát írásban visszavonja.

A képzés tartalma: oktató által vezetett tanfolyam, elméleti anyagok, gyakorlati feladatok, ismétlődő kérdések egyes témakörökben, önellenőrző kérdések, tesztek, illetve az adott képzés Szolgáltató által üzemeltetett www.matrixangol.hu oldalon található aloldalán megemlítettek.

A Szolgáltató fenntartja magának az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Szolgáltató hibájából marad el, díjmentes pótfoglalkozást tart és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíti.

Ha a Résztvevő a saját okán nem vesz részt egy foglalkozáson, az elveszettnek minősül és nem pótolhatóak. Ilyen esetben kérheti a Szolgáltatót, hogy amennyiben a foglalkozásról videó- és hangrögzítés készült, akkor azt számára elérhetővé tegye.

A képzés nem vizsgaköteles, akkor a Résztvevő a képzés elvégzéséről kiállításra kerülő tanúsítványt vehet át. A tanúsítvány átvételének feltétele, hogy a Résztvevő ezt írásban jelezze a kurzus megkezdése előtt és az adatainak a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer felé történő továbbítását ne tiltsa meg. A tanúsítvány elektronikusan kerül a Résztvevő számára kiküldésre, postai úton való kiküldés nem lehetséges.

Amennyiben bizonyítható módon a Szolgáltató mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, a Szolgáltatót a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan a Szolgáltató a kárfelelősségét kizárja.

A Szolgáltató a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

 

9. Elállás 

A Szolgáltató által működtetett www.matrixangol.hu weboldalon keresztül kötött szerződés esetén a Megrendelőnek a megrendelt képzés kezdőpontját megelőzően van lehetősége indoklás nélküli elállási jogát gyakorolni. Kivételt képez ezalól, ha a megrendelt képzés aloldalán a megrendelés pillanatában ettől eltérő információ volt olvasható. (pl. „Ha a kurzus első két alkalma után úgy érzed, hogy a módszer nem rezonál az elképzeléseiddel, vagy nem azt az értéket kapod, amire számítottál, egyszerűen írj egy emailt az [email protected] címre és kérdés nélkül visszakapod a tanfolyam díját.)

Az indoklás nélküli elállás jogával a Megrendelő írásban élhet, Szolgáltató elérhetőségei közül e-mailben és a weboldalon található „Kapcsolat” aloldalon található kapcsolatfelvételi forma kitöltésével és az ott található „Elküld” gomb megnyomásával.

A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzésétől számított legkésőbb 14. naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Megrendelő írásbeli beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

 

 

10. Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Szolgáltató weboldalán megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a vásárlók és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, továbbítása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ugyanez érvényes azokra a felnőttképzési tréningekre, amelyeken a Vásárló részt vesz a Szolgáltatónál.

 

 

11. Jogérvényesítés

11. 1. Panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelő a megkeresésére a Szolgáltatótól nem kapna megnyugtató és kielégítő választ, úgy az észrevételeit és panaszait megírhatja az [email protected] e-mail címre, vagy elküldheti a Szolgáltató webhelyén üzemeltetett „Kapcsolat” menüpont alatti formanyomtatványt kitöltve és az „Elküld” gomb megnyomásával. A Szolgáltató kéri a Megrendelőt, hogy panaszában utaljon az esetleges korábbi egyeztetésre és annak körülményeire, hogy az egyeztetés részére miért nem hozott kielégítő eredményt.

A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol a Megrendelőnek, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, írásban megindokolja álláspontját.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Megrendelőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi, és az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja őket.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárlók fogyasztói jogaiknak megsértését észlelik, jogosultak panasszal fordulni a lakóhelyük szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárlók eljárást kezdeményezhetnek a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki szolgáltatást igénybe vesz, vagy a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Tel.: +36-46-501-091, 501-090

E-mail: [email protected]

http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

Bírósági eljárás. A Vásárlók a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosultak a jogvitából származó követelésük bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.naih.hu/

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

12. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi ütközésekre.

 

A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra és termék(ek)re vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Szolgáltató és a Megrendelő kikötik a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

  

 

 

Miskolc, 2022.09.11.